GB 06.10.2003 18:39

Czy jest jakiś przepis lub prawo, który nakazuje uczestniczyć w sakramencie bierzmowania w parafii do której się należy, czy można uczestniczyć w tym sakramencie w parafii, do której należy szkoła wspólnie z kolegami i przyjaciółmi z klasy?

Odpowiedź:

Kościół zasadniczo ma strukturę terytorialną, tzn. należy się do tej parafii, na terenie której się mieszka. Rzeczywiście jest trochę dziwne, by ten sakrament przyjmować w innej parafii. Nie jest to jednak niemożliwe. W praktyce najlepiej zapytać o zgodę obu zainteresowanych proboszczów. Może jednak istnieć w tej kwestii stosowne rozporządzenie biskupa....

J.