Maga 02.10.2003 23:30

Czy ksiądz podczas spowiedzi ma prawo wypytywać o szczegóły grzechu nieczystego? Czy nie wystarczy mu określenie, ze było to współżycie, bądź nie?

Odpowiedź:

Zależy o jakie szczegóły wypytuje. Powinien na przykład znać stan cywilny osób, które owego grzechu się dopuściły i ile razy do tej sytuacji doszło. Nie powinien jednak pytać o sprawy czysto techniczne, które nie mają wpływu na ocenę moralną czynu...

J.