karolina kalinowska 02.10.2003 21:36

w co wierzyli Hebrajczycy Babilończycy Asyryjczycy ?

Odpowiedź:

Hebrajczykami nazywamy Izraelitów. Wierzyli oni w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Tego, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej, karmił manną i przepiórkami, zawarł na Synaju przymierze i wprowdził do Ziemi Obiecanej.

Religię Asyryjczyków i Babilończyków omawia się zazwyczaj wspólnie. Właściwie była to jedna religia. Informacje na jej temat znajdziesz m.in. na stronach:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia_Mezopotamii
http://imiona.boga.webpark.pl/babilon.htm
oraz
http://www.republika.pl/lectus_/filozofia/w2.htm

J.