karol 02.10.2003 19:41

dlaczego św. Stanisław Kostka jest patronem młodzieży?

Odpowiedź:

Zapewne dlatego, że kiedy umarł był bardzo młody. Więc swoją postawą może służyć za wzór przede wszystkim ludziom w tym wieku...

J.