Wojtek 07.09.2003 11:47

Czy można unieważnić małżeństwo w Kościele katolickim, jeśli małżonka zataiła fakt, że nie była dziewicą. Sprawa wyjaśniła się 2 lata po ślubie, mamy 1 dziecko. Proszę mnie dobrze zrozumieć: współżyłem z żoną przed ślubem, ale myślałem, że była dziewicą, że nie miała przede mną innych partnerów. Czuję się oszukany...

Odpowiedź:

Trudno uwierzyć w Twoje tłumaczenie... Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa zawsze muszą być rozpatrzone przez sąd kościelny. Zawsze można złożyć odpowiedni wniosek w sądzie właściwym dla danego terytorium (czyli zasadniczo w swojej diecezji).
Z prawem małżeńskim Kościoła katolickiego możesz zapoznać się pod adresem:

Znajdziesz tam paragraf zatytułowany „Błąd” oraz „Podstęp”

J.