slaweg 04.09.2003 23:22

Szczęść Boże. Chciałem zapytać o świece. W niektórych kościołach na ołtarzu znajdują się 4 świece, a nie 3. (Oczywiście paschału nie liczę) Dlaczego?

Odpowiedź:

W "Ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego" czytamy:
117. Ołtarz ma być nakryty przynajmniej jednym białym obrusem. Na ołtarzu lub obok niego na czas każdej celebracji stawia się przynajmniej dwa świeczniki z zapalonymi świecami; może ich być więcej: cztery lub sześć, zwłaszcza w niedzielę albo obowiązujące święto lub, gdy celebruje biskup diecezjalny, siedem. Również na ołtarzu lub w jego pobliżu ma się znajdować krzyż z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego. Świeczniki i krzyż można też wnieść w procesji na wejście. Na ołtarzu można położyć księgę Ewangelii, odrębną od księgi innych czytań, jeśli się jej nie przynosi podczas procesji na wejście.
oraz
307 Świeczniki, które są wymagane przy poszczególnych czynnościach liturgicznych dla podkreślenia szacunku i uroczystego charakteru celebracji (por. nr 117), należy umieścić na ołtarzu lub obok niego, uwzględniając strukturę ołtarza i prezbiterium. Należy odpowiednio wkomponować je we wnętrze, przy czym nie powinny przesłaniać wiernym ołtarza, by łatwo można było widzieć, co się na ołtarzu czyni i co na nim się składa.

Jak widać liczba palących się na ołtarzu świec nie jest ściśle określona. Nie bawmy się w cesarza Józefa, którego współcześni nazywali pierwszym kościelnym Europy ;)

red.