P. 07.07.2003 21:43

Gdzie mogę znaleźć rzetelne informacje na temat warunków i procedur unieważnienia (stwierdzenia nieważności) sakramentu małżeństwa?

Odpowiedź:

W sprawie tej należy udać się do sądu biskupiego w swojej diecezji.
Powody, dla których małżeństwo może być uznane za nieważne od samego początku znaleźć można w
Kodeksie Prawa Kanonicznego 1073-1107

J.