Rafał 06.06.2003 11:55

Szczęść Boże. Co to jest syndereza? Bóg zapłać.

Odpowiedź:

Według Małego słownika teologicznego (K. Rahnera i H. Vorgrimlera) to termin powstały z błędu w przepisywaniu greckiego słowa syneidesis, czyli świadomość. Oznacza on niezniszczalną moralno-religijną i pierwotną sytuację egzystencjalną w centrum ludzkiego bytu, ową ostateczną daną nieusuwalnej struktury natury ludzkiej, która (...) zwraca człowieka ku Bogu i sprawia, że pojmuje on ostateczne, podstawowe dane odpowiedzialności moralnej tak, że nawet kiedy je odrzuca i protestuje przeciwko nim z konieczności potwierdza owe dane, na których opiera się jego sumienie.

J.