Sła 09.04.2003 14:52

Dlaczego Pan Bóg zsyła na ludzi cierpienie? Po co mu to potrzebne?

Odpowiedź:

Domyślamy się (z poprzedniego pytania), że konkretnie chodzi o śmierć męża...
Panu Bogu nasze cierpienie potrzebne nie jest. Ale chyba potrzebne jest nam. W jednej z piosenek czytamy takie słowa: „Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia”. I chyba o ową pełnię życia właśnie chodzi. Wytłumaczmy to.
Kiedy człowiek popełnił pierwszy grzech na świecie pojawiły się cierpienie i śmierć. Są one konsekwencją ludzkiego grzechu. Możemy powiedzieć, że są one karą za grzechy. Musimy jednak pamiętać o różnicy, jaka jest między wymierzeniem kary a zemstą. Jeśli karę wymierza Bóg, to w żadnym wypadku nie ma w tym woli zemsty. Bóg postępuje podobnie jak dobry ojciec, który karząc nie przestaje kochać. Cierpienie i śmierć są więc karami w tym właśnie sensie. Mają nas uleczyć...
Powyższe wydaje się trudne do zrozumienia, jeśli nie pamiętamy, że Bóg patrzy z perspektywy wieczności. Nasze cierpienie, a nawet śmierć, są tylko epizodami w drodze do wieczności. Bóg chce nam dać życie wieczne, wieczne szczęście w niebie. Nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. A gdy skończy się czas naszej doczesnej pielgrzymki znajdziemy przygotowane w niebie wieczne mieszkanie (to parafraza prefacji pogrzebowej). Choroba, kalectwo, spotykające nas nieszczęścia uzmysławiają nam marność tego świata i otwierają nam oczy na dobra nieprzemijające. Także śmierć pokazuje nam, że ziemia nie jest miejscem stałego pobytu. Jesteśmy tu tylko przechodniami...
Cierpienie leczy. Dla kogoś, kto stracił bliską osobę brzmi to może okrutnie. Podobnie jak konieczność nastawienia złamania komuś, kto właśnie złamał nogę. Ale Bóg wie co robi. Na pewno z Jego pomocą odnajdzie Pani sens życia. Miejmy nadzieję, że kiedyś też odnajdzie Pani swego ukochanego w domu naszego Ojca....

O sensie cierpienia można też przeczytać pod adresami:
http://pc330.perytnet.pl/salij.nsf/....
http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/jacek_salij/wybierajmy_zycie/13.php

J.