Andrzej Buse 10.03.2003 17:15

Pytanie 1.
Czy papieska encyklika Bonifacego VIII "Unam sanctam" jest dokumentem nieomylnym w Kosciele Rzymsko-Katolickim? Jak dzis rozumie sie zawarte tam stwierdzenie "Toteż oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej Biskupowi Rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia.".

Pytanie 2.
Gdzie nieomylnie jest zdenifiniowana Rzymsko-Katolicka nauka co do wiary i moralnosci? (np. w jakich dokumentach)

Odpowiedź:

1. Na temat kwalifikacji teologicznej bulli (nie encykliki) „Unam sanctam” Bonifacego VIII nie ma zgodności wśród teologów. Wypada jednak zauważyć, że wydana została w dość specyficznych okolicznościach. Chodziło o spór papieża z królem Francji. To do niego i jego zwolenników te słowa zostały skierowane. W tym kontekście należy więc je rozpatrywać (Więcej na ten temat znajdziesz w Breviarium fidei). Dziś Kościół uczy o możliwości zbawienia także tych, którzy nie zachowują w sposób widzialny jedności z Kościołem rzymskim, choć uważa, że Kościół Chrystusowy najpełniej trwa w tym właśnie Kościele...
2. Nieomylna nauka Kościoła w sprawach wiary i moralności znajduje się w tych jego dokumentach, w których podaje on jakieś nauczanie za nieomylne. Warto w tym względzie zapoznać się ze zbiorem wypowiedzi doktrynalnych Kościoła „Breviarium fidei”, gdzie oprócz samych dokumentów (lub ich fragmentów) znaleźć także można opinie co do ich kwalifikacji teologicznych. Można też w tym celu zapoznać się z Katechizmem Kościoła Katolickiego. Jego autorzy przedstawiając naukę Kościoła często odwoływali się do Tradycji, w tym do orzeczeń doktrynalnych Magisterium Kościoła. Warto zauważyć, że niektóre prawdy wiary nigdy nie stały się przedmiotem oficjalnych sformułowań ze strony Magisterium, gdyż nigdy nie były poważnie kwestionowane...

J.