Feliks 19.11.2021 20:56

Dlaczego mówi się o tym, że autorem Objawienia św. Jana był Jan apostoł? Czy są jakieś informacje o pobycie apostoła na wyspie Patmos? Czy apostolskie autorstwo Apokalipsy rzeczywiście jest możliwe?

Odpowiedź:

Przewertowałem kilka podręczników do Nowego Testamentu... W ogóle kwestia autorstwa pism nazywanych Janowymi jest bardziej skomplikowana. Nie wikłając się w szczegóły naukowcy skłaniają się dziś raczej ku tezie, że pisma te nazwać można Janową tradycją; są wyrazem wiary pewnej Janowej szkoły, grupy jego uczniów, niekoniecznie jego samego. Wskazują przy tym, że wiele wskazuje, iż Ewangelia Jana nie powstała od razu, ale tworzono ją dłużej, był to trwający dobrych parę lat proces.  Nie brak jednak autorów, którzy akurat Apokalipsę skłonni się przypisywać Janowi...

Nie jest to problem, który da się omówić w krótkiej odpowiedzi na łamach tego serwisu, a tym bardziej rozstrzygnąć. Proponuję lekturę wspomnianych podręczników tudzież wstępów do pism Jana w katolickich wydaniach Nowego Testamentu...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg