Fusi 23.02.2020 22:11

Witam
Chciałem zapytać o jedną sprawę która mnie zastanawia, mianowicie w księdze Mądrości Syracha czytam że "jak szron w piękną pogodę, tak grzechy stopnieją u tego kto czci ojca i matkę", albo " jak woda gasi ogień, tak jałmużna gasi grzechy" i zastanawiam się czy istnieje taka zasada że dobre uczynki mogą niwelować te złe. Nigdzie tego w Katechizmie nie widziałem, ale ta myśl mnie nurtuje.
Z Panem Bogiem

Odpowiedź:

A jest w Katechizmie. Numer 1434

Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych formach. Pismo święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę. Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. Obok radykalnego oczyszczenia, jakiego dokonuje chrzest lub męczeństwo, wymienia się jako środek otrzymania przebaczenia grzechów: wysiłki podejmowane w celu pojednania się z bliźnim, łzy pokuty, troskę o zbawienie bliźniego wstawiennictwo świętych i praktykowanie miłości, która "zakrywa wiele grzechów" (1 P 4, 8).

Praktykowanie miłości, czyli dobre uczynki. Jest to jednak jedyna możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów ciężkich. Czytamy w KKK 1484

"Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierni dostępują pojednania z Bogiem i Kościołem, chyba że zwalnia ich od tego niemożliwość fizyczna lub moralna".

Dobre uczynki sprawiają, że Bóg nam wybacza. Ale w przypadku grzechów ciężkich potrzebna jest spowiedź. Spowiedź, której jednym z podstawowych elementów jest szczery żal. Chyba że człowiek bliski jest śmierci, a nie ma możliwości się wyspowiadać. Wtedy wystarczy żal doskonały, a środki, o których mowa była wcześniej są wymownym znakiem takiego żalu...

Warto jednak przypomnieć też, co napisano w KKK 1435 o nawróceniu. Czasem bowiem spowiedź traktuje się nieco magicznie. Nawet wtedy, gdy żal niby szczery, wyznanie szczere, brakuje jakiegoś porządniejszego zadośćuczynienia. Naprawienia złą, nawrócenia...

Nawrócenie dokonuje się w życiu codziennym przez czyny pojednania, troskę o ubogich, praktykowanie i obronę sprawiedliwości i prawa, wyznanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizję życia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpień, znoszenie prześladowania dla sprawiedliwości. Najpewniejszą drogą pokuty jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem.

J.