margo4 30.12.2018 18:54

dlaczego w biblii w 10 przykazaniach jest nakazane przez Boga ,aby nie czynić podobizn Boga np.obrazów rzezb itp tego przykazania nie ma w naszym kościele ,a za to wnioskuje ,że 9 przykazanie jest rozbite na 2 przykazania i 10 przykazanie jest jakby kontynuacją 9 i zaczyna sie od ani... dlaczego w naszych kościołach sa obrazy i rzeźy i czcimy je czy to nie podobne do czczenia złotego cielca nikt nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie / a zdał mi je mój mąż bo ja zawsze miałam wiare bez wątpliwości a on zachwiał moim spokojem proszę o odpowiedź

Odpowiedź:

Taaa.....

Przyjrzyjmy się najpierw temu przykazaniu, które chcesz dzielić. W wersji Księgi Wyjścia 20, 3-5

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym (...)

Czy stwierdzenie z ostatniego zdania " Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył" nie jest powtórzeniem pierwszego, "Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!"? To przecież to samo, prawda? Chodzi o to, żeby nie oddawać czci żadnym bożkom.

Pewnie nie rozumiesz, dlaczego uczynienie jakiejś rzeźby czy obrazu jest zakazane jako bałwochwalstwo. Chodzi mniej więcej o to, o co w dzisiejszych czasach z różnymi maskotkami, które wedle niektórych "przynoszą szczęście" i bez nich nie można się obejść. W dawnych czasach nie produkowano tego wiele, pewnie chętniej przekazywano z pokolenia na pokolenie. I tak zwyczajny obraz czy rzeźba, z czasem stawał się "przynoszącym szczęście" a potem i bóstwem. Stąd między innymi ten zakaz. I także po to, by nie wyobrażać sobie nijak Boga; by nie stawał się postacią cielesną; jak człowiek czy zwierzę, które czciły inne cywilizacje tego kręgu kulturowego...

Czy ostatnie zostało podzielone... No, być może. Ale wtedy brakuj jednego, prawda? Najpewniej jako pierwsze powinniśmy traktować to przykazanie, które traktujemy jako wstęp do Dekalogu: "Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli".

J.