Gość 27.12.2017 17:26

Czy Żydzi dalej cieszą się uprzywilejowaną pozycją w oczach Boga?

Odpowiedź:

Święty Paweł pisał o tym między innymi w Liście do Rzymian. A napisał między innymi o nieodwoływalności Bożego wybrania i obietnic. 

J.