Gość 10.02.2016 17:09

Czy jeśli pokojowe znachodzą w pokoju rzeczy należące do gościa który już się wymeldował (rzeczy mające niewielką wartość materialną, typu wino, używane kosmetyki, drobne monety) i zabierze to (hotele nie odsyłają raczej tego typu przedmiotów) dla siebie to grzeszy?

Odpowiedź:

Zdaniem odpowiadającego nie. Bo chodzi o rzeczy niewielkiej wartości i do tego z jakiegoś powodu zostawione. Skoro hotel i tak tego nie odsyła, to trudno mówić tu o zabraniu komuś jego rzeczy...

J.