Przemek S. 18.12.2015 23:13

Czy w scenie Zwiastowania słowa archanioła skierowane do Maryi należy traktować jako pytanie czy jako podanie informacji do wiadomości? Gdyby traktować jego słowa dosłownie należało by się skłonić chyba raczej ku tej drugiej opcji. Czy Maryja miała w ogóle wolny wybór w tym czy chce zostać matką Boga czy też raczej została postawiona przed faktem dokonanym?

Odpowiedź:

Należy je raczej rozumieć jako postawienie przed faktem dokonanym. Tyle że Maryja zgadza się z wolą Bożą...

J.