Gość 30.07.2015 11:06

Szczęść Boże,

W jaki sposób można odpokutować swoje grzechy tu na ziemi oprócz cierpienia?

Odpowiedź:

Grzech to zło. Pokuta za grzechy powinna być więc jakimś dobrem. Niekoniecznie tylko modlitwą, choć modlitwa jest dobrem, a już modlitwa za kogoś tym bardziej. Chodzi też jednak o inne dobro. Wskazówką sa tu katalogi uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy (zobacz TUTAJ). Oczywiście to nie jest jedyne, co dobrego można zrobić...

J.