Gośćxxx 17.02.2014 09:31

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Proszę o ukrycie pytania.

Odpowiedź:

Odpowiadający jest zdania, że istotna jest tu wola ofiarodawcy. Jeśli uważa, że część darowanych przedmiotów może sobie wziąć konkretny człowiek, nie obdarowana placówka, to nie mam mowy o kradzieży.

J.