GośćMałżeński 19.11.2013 21:00

Proszę ukryć pytanie. (...)

Odpowiedź:

Sprawa sumienia osób trzecich to rzecz delikatna. Oczywiście pochwalać grzech to coś złego. Tylko że do popełnienia grzechu trzeba jeszcze świadomości, że robi się coś złego. A tego odpowiadający wolałby tak jednoznacznie nie rozstrzygać...

J.