Gość 21.10.2013 14:57

Czy jeśli Mszę św. koncelebruje kilku księży, to jest to jedna Msza św. czy kilka Mszy św.?

Odpowiedź:

Jedna. Intencji szczegółowych Mszy może być więcej. Warto przypomnieć, że pierwszą intencją Mszy jest zawsze uczczenie Boga i dziękczynienie za zbawienia świata. Każdy z nas przynosi też na Msze swoje szczegółowe intencje. Intencje wyczytywane w Kościele to ostatnia z tych intencji...

J.