Gość 19.10.2013 16:16

Szczęść Bożę!
Po co są przykazania kościelne? Czy to nie faryzeusze dodawali sobie dodatkowe prawa? Dlaczego mamy zasady wykraczające poza ewangelię? Jeśli to ma jakiś sens, to jak mam rozumieć piąte przykazanie, jak je wypełniać jeżeli jestem nieletni?
Z góry dziękuję.

Odpowiedź:

Zauważ, że jeśli nie jesteś przestępcą, to jesteś małoletni, nie nieletni...

Tak, mamy zasady wykraczające poza Ewangelię. Ale właśnie w Ewangelii Pan Jezus pozwolił Kościołowi ustanawiać takie zasady. Przytoczmy pewien tekst Mt 16, 17-19).

(...) Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Jak widać, Jezus daje Piotrowi władzę ustanawiania zasad, które będą obowiązywały także w niebie...

Oprócz całego prawa kościelnego, które na co dzień zwykłego wiernego może nie interesować, mamy tylko pięć takich zasad. Pierwsza rozszerza 4 przykazanie o obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Mszy. Ważna sprawa. Drugie i trzecie wyznaczają minimum odnośnie do tak ważnej sprawy jak Komunia i sakrament pokuty. Czwarte reguluje sprawę postów. A piąte brzmi:

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Jak ma wyglądać ta troska? Nie napisano. Jeden da pieniądze, drugi coś pomoże inaczej. Swoją pracą, modlitwą...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg