Gość Michał 16.02.2013 18:30

Bardzo proszę o pomoc, spotkałem się z takimi cytatami i ich adresami w nawiasach kwadratowych. Skąd to pochodzi? Co znaczy SG?

[De pot. 5,10, ad.5]
[SG 3,144]
[SG 4,81]

"Dusza zjednoczona z ciałem
jest bardziej podobna do Boga
niż oddzielona od ciała,
ponieważ w sposób bardziej doskonały
posiada swoją naturę. O tyle bowiem
coś jest podobne do Boga, o ile jest doskonałe,
chociaż Bóg jest doskonały w inny sposób niż stworzenie" [De pot. 5,10, ad.5]

"Do osiągnięcia swojego celu dusza
potrzebuje ciała, jako że dzięki niemu osiąga
doskonałość w wiedzy i w cnocie" [SG 3,144]

"Żadna istotna cecha człowieka nie ginie bezpowrotnie po jego śmierci" [SG 4,81]

Dziękuję, pozdrawiam.

Odpowiedź:

Chodzi za pewne o dzieła św. Tomasza z Akwinu. De pot mogłoby być skrótem od "De potentia" czyli "O mocy Boga", a SG mogłoby być skrótem od Summy filozoficznej (Summa contra Gentiles). Ale głowy nie dam :) Inna rzecz, że ktoś używający takich skrótów w internetowych dyskusjach powinien jednak wyjaśnić że o Tomasza chodzi, a nie pisać tak, jakby wszyscy wiedzieli o co chodzi.

J.