Aaa-dylemat 11.10.2012 18:44

Bardzo proszę, jeśli to możliwe o niepublikowanie tego pytania.

Odpowiedź:

Skoro i odpowiadający i potem spowiednik powiedzieli Ci to samo, to trzymaj się tego, co CI powiedziano...

J.