Gość 06.05.2012 15:16

PROSZĘ UKRYĆ TO PYTANIE.

(...)
PROSZĘ UKRYĆ TO PYTANIE

Odpowiedź:

Proszę te pytania przedstawić swojemu proboszczowi. To on decyduje w takich sprawach co i jak. Oczywiście trzymając się przepisów, ale jeśli ze względu na sp-ecjalne okoliczności chcesz specjalnego potraktowania, to nie sposób odpowiadać za niego...

J.