;-) 05.05.2012 21:34

Czy pisanie artykułow zwiąnych z Kościołem, wydarzeniami w regionie, do gazet świeckich, wcale nie zależnych od Kościoła, jesk jakomś formą głoszenia Ewangelii wśród ludzi?

Odpowiedź:

Tak. Byle nie było to szukanie sensacji o grzechach ludzi Kościoła...

J.