Gość 2312 23.08.2011 21:54

Chciałbym zapytać co się dzieje z duszami dzieci które zostały zabite w wyniku aborcji gdzie trafiają ich dusze

Odpowiedź:

Pewności nie mamy. Wśród teologów przeważa ostatnio opinia, że dzieci zmarłe bez chrztu mogą być zbawione. Ale jak powiedziano, to opinia teologiczna, nie dogmat wiary. Dogmatem jest, że bez chrztu można być zbawionym. teologowie trzeźwo zauważają jednak, że Kościół zawsze uznawał możliwość zbawienia tych, którzy bez własnej winy chrztu nie przyjęli. Np. tych, co umarli przed Chrystusem...

J.