hi hi hi 12.02.2011 17:54

Czy jeśli wyjdę za mąż to będę odpowiadać za brak miłości współmałżonka przed Bogiem po śmierci? Jeśli mnie zostawi, lub zdradzi to za to też?
Przecież wtedy raczej nie będę tego chciała.

Odpowiedź:

Każdy człowiek odpowiada za swoje decyzje. Do zawarcia małżeństwa potrzebna jest decyzja dwu stron...

J.