MIchal 09.12.2010 10:30

Czy człowiek wierzący w Pana Jezusa musi dodatkowo wierzyć w Maryję?? Chodzi mi o ufność w ofiarę Chrystusa czy ona jest wystarczająca czy jednak nie?? Jezeli modlitwy do Marii są konieczne, to co znaczą te słowa?

...mamy Rzecznika(Orędownika) u Ojca, który jest sprawiedliwy.
1 Jana 2,1 ...?

Albo: Rzym. 8:34
Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.

Chciał bym prosić o rzetelną, niewymijającą odpowiedź.

Pozdrawiam Michał

Odpowiedź:

Modlitwy do Maryi nie są konieczne do zbawienia. Ona jest naszą Orędowniczką, Wspomożycielką, ale naszym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. 

J.