Ciekawy 11.08.2010 14:44

Szczęść Boże!

W punkcie 380 OWMR czytamy: "Wśród Mszy za zmarłych pierwsze miejsce zajmuje Msza pogrzebowa. Można ją sprawować we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczystości obowiązujących, Wielkiego Czwartku, Triduum Paschalnego oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego. Należy ponadto zachować obowiązujące przepisy prawa".
Co mam rozumieć pod pojęciem "uroczystości obowiązujące"? Czy są to: Uroczystość Bożej Rodzicielki, Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP, Wszystkich świętych i Boże Narodzenie? Czy uroczystością obowiązującą jest np. uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego, w diecezji bielsko-żywieckiej, której jest patronem?
Co oznacza zapis: "zachować obowiązujące przepisy prawa"?

Bóg zapłać za odpowiedź. Pozdrawiam w Panu.

Odpowiedź:

To są dokładnie te wymienione niedziele święta plus Piotra i Pawła. W przypadku patrona diecezji mamy tzw. uroczystość nienakazaną. W przypadku takowej można odprawić mszę pogrzebową, ale już innych mszy za zmarłych nie można.

XWL.