Gość 09.08.2010 11:28

Czy jest potrzebna zgoda Papieża by wyświęcić nowych księży,biskupów w Polsce?

Odpowiedź:

Do wyświecenia przez biskupa nowych księży nie potrzeba zgody papieża. Natomiast aby konsekrować nowego biskupa rzeczywiście potrzeba... może nie tyle zgody papieża, co wręcz jego polecenia. Bo fakt podniesienia kogoś do godności biskupiej ogłasza papież. On wyznacza mu diecezję w której ma pracować. Natomiast konsekracji (świeceń biskupich) może udzielić inny biskup. Zazwyczaj jest ich kilku...

J.