Gość 08.08.2010 13:14

Szczęść Boże!

Pewna kobieta odeszła od męża i zamieszkała z innym mężczyzną, z którym ma dwójkę dzieci. Mówiąc krótko: żyją bez ślubu, na tzw. "kocią łapę". Czy ksiądz proboszcz ma prawo dać im dyspensę, aby mogli przystąpić do Komunii świętej, np. w czasie pierwszej Komunii ich dzieci? Czy ksiądz może odmówić im pogrzebu katolickiego?

Bóg zapłać za odpowiedź, pozdrawiam w Panu.

Odpowiedź:

Nie. Od prawa Bożego nie ma dyspensy. Proboszcz nie może zawiesić jego obowiązywalności nawet dla takiego powodu, jak Komunia dziecka. Istnieje możliwość uzyskania rozgrzeszenia, jeśli żyjący w takim związku roztropnie obiecają, że będą żyli jak brat z siostrą. Muszą też wtedy unikać zgorszenia, jakim mogłoby być przystępowanie do komunii w parafii, w której wielu ludzi ich zna. Siłą rzeczy dotyczy raczej starszych osób....

Z pogrzebem katolickim może być różnie. Zwłaszcza jeśli się pamięta o wspomnianej wyżej możliwości. I o tym, że mąż owej kobiety może umrzeć wcześniej, wiec będzie istniała możliwość zawarcia małżeństwa...

W prawie kanonicznym (kanon 1184) jest takie wskazanie:

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.

J.