einhard1 06.08.2010 13:57

Moja sytuacja wygląda tak: Popełniłem grzech nieczystości i jak zwykle poszedłem do kościoła i przyjąłem komunię świętą. Po kilku dniach dowiedziałem się, że takie postępowanie to grzech ciężki, a ponadto świętokradztwo a nawet ekskomunika.
Co mam teraz zrobić aby się z tego oczyścić i czy wystarczy mi sama spowiedź?

Odpowiedź:

Swój dylemat rozwiąż ze spowiednikiem. jednego możesz być pewien: za świętokradzkie przyjęcie Komunii nie jest przewidziana kara ekskomuniki. 

J.