Gość 30.05.2010 23:21

1.Czemu w Starym Testamencie trędowatych nazywano nieczystymi a nie np.chorymi którym trzeba pomóc?
2.Czemu Bogu spodobało się aby karano cudzołóstwo kamienowaniem.Czemu takie okrutne metody wychowywania?
3.Kpł 15:32
To jest prawo dotyczące tego, który cierpi na wycieki, i tego, który doznaje wylewu nasienia, a przez to staje się nieczysty,
(BT)
Wylew nasienie-co to oznaczało w tamtych czasach? Masturbację?

Odpowiedź:

1. Trąd jest chorobą straszną,a  w tamtych czasach był też  nieuleczalny.