Monika 14.03.2010 07:43

Czy w Piśmie Świętym znajduje się zdanie: "Nie czyń bliźniemu tego, co Tobie niemiłe." Czy jest to tylko przysłowie?

Odpowiedź:

W Piśmie Świętym jest zdanie podobne, ale sformułowane nieco inaczej:

"Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!" (Mt 7, 12a)