Grzegorz 07.06.2009 22:12

Kto był redaktorem Gościa Niedzielnego w 1959 r.? Czy ks. J. Gaczor???

Odpowiedź:

Naczelnym Gościa był wtedy ks. Józef Gawor.

J.