08.11.2008 12:13

Muzykoterapia to jedna z form terapii obecnie stosowanych jak powinien się do takiej formy terapii ustosunkować wierzący i praktykujący katolik- Wyznający Chrystusa jak na ile i w jakiej formie może z niej skorzystać Dorota

Odpowiedź:

Hmmm... Jeśli muzyka ma człowieka uspokoić, a przez to dać mu siły do walki z chorobą, to nic w tym, złego. To na pewno nie magia...

J.