Ziggy 30.10.2008 22:47

1) czy Duch Ojca jest czymś innym niż Duch Jezusa Chrystusa ???

2) na czym polega cały problem - Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna ???

Odpowiedź:

1. Pojęcia te, jeżeli odnoszą się do Ducha Świętego używane są zamiennie, jak w komentarzu Cyryla jerozolimskiego do Ewangelii Jana (zacytowanym w KKK 738). Całe nauczanie o Duchu Świętym znajdziesz w Katechizmie Kościoła katolickiego 683-810, czyli TUTAJ

2. Wyjaśnienia dotyczące dogmatu trynitarnego znajdziesz w Katechizmie Kościoła katolickiego 232-267 (TUTAJ)


J.