d. 09.09.2008 12:08

Witam!
Chciałem zadać pytanie odnośnie spowiedzi.
1.Jak odpowiadający uważa, czy spowiedź która odbywa się bezpośrednio przed Bogiem (bez pośrednictwa księdza, ale z zachowanie zasad spowiedzi tzn wyznanie grzechów żal i pokuta)jest nieważna, czy tak samo ważna jak zwykła spowiedź (skoro odbywa się bezpośrednio przed Bogiem tak jak modlitwa). I nie chodzi mi o to żeby odpowiadający pisał jak powinno to wyglądać według wiary katolickiej, tylko o prostą odpowiedz.

2. Chciałem się również dowiedzieć kiedy spowiedź za pośrednictwem księdza została wprowadzona i jak to odbywało się wcześniej.

Dziekuje

Odpowiedź:

1. Chodzi o moją opinię? Na pewno chcesz ją usłyszeć? Moim zdaniem takiej spowiedzi szukają ludzie, którzy są na tyle mali, na tyle zapatrzeni w siebie, że nie potrafią się przyznać do winy. Mam poważne wątpliwości, czy zal takich ludzi jest szczery. Bo nie są gotowi za przebaczenie zapłacić ceny, jaką jest przyznanie się do winy...

2. Jak to o sakramencie pokuty napisał ks. Jaklewicz...

Ciekawa jest historia kształtowania się praktyki pokutnej w Kościele. W pierwszych wiekach podstawowym sakramentem odpuszczenia grzechów był chrzest. Kandydat do chrztu musiał przejść okres przygotowania (katechumenat), którego celem było nie tylko poznanie treści wiary, ale także osobiste nawrócenie. Katechumenat był czasem pokuty, którego zwieńczeniem był chrzest. Wejście do wody chrztu oznaczało definitywne zerwanie z grzesznym, pogańskim życiem i zapoczątkowanie życia w łasce Chrystusa.

Pierwsi chrześcijanie mocno akcentowali wezwanie do bezgrzeszności. Kościół doświadczył jednak szybko, że ochrzczeni nadal ulegają pokusom i mogą odpaść od Chrystusa. Sakrament pokuty nazwano drugą deską ratunku (po chrzcie). Początkowo uznawano, że pokuta po chrzcie jest możliwa tylko raz. Ostatecznie jednak zwyciężył pogląd bardziej realistyczny. Chrześcijanie często grzeszą, ale Bóg jest miłosierny, dlatego wielokrotna pokuta jest możliwa i nieodzowna.

Początkowo sakrament pokuty wiązał się z publicznym wyznaniem grzechów i publiczną pokutą. Z czasem pokuta i sama spowiedź nabrały charakteru bardziej osobistego. Odkąd powszechny stał się chrzest niemowląt, spowiedź traktuje się jako podstawowy sakrament nawrócenia...

J.