Michał 08.09.2008 19:50

Czy Kościół Katolicki zakazuje aborcji nawet gdy ciąża zagraża ŻYCIU kobiety?

Zgadzam się z tym, że Życie (nawet Życie osoby w ciąży) należy chronić od poczęcia.

A jakie w tej sprawie stanowisko zajmuje Kościół Katolicki?

Odpowiedź:

Kościół aborcji sprzeciwia się zawsze. Gdy nie ma innego wyjścia dopuszcza takie sposoby ratowania życia kobiety, które uśmiercą dziecko. Nigdy nie może być to jednak efekt wprost chciany. Np. nie popełnia grzechu ciężarna kobieta, która ratując się przed pożarem wyskoczyła z okna. Nawet jeśli straci dziecko....

J.