wierzący 21.04.2008 06:11

Szczęść Boże,
Mam takie pytanie: czy człowiek, który świadomie odrzuca wiarę w Boga i w Chrystusa, bo twierdzi, że jest to bez sensu i za nic nie chce przyjąć tej prawdy, ale jest "dobrym" człowiekiem tzn. przykładny mąż i ojciec, jest sprawiedliwy, traktuje bliźniego jak siebie samego itp. może dostąpić zbawienia? Wiadomo, że nie ma nikogo bez grzechu - ale czy można te grzechy "wymazać" dobrymi uczynkami wobec bliźnich czy tylko poprzez żal i sakrametnt pojednania?

Odpowiedź:

Normalną drogą do zbawienia jest wiara w Jezusa Chrystusa. Na pewno nie należy zuchwale liczyć, ze odrzucając wiarę można się zbawić. Na ile ktoś, o kim się wydaje że świadomie i dobrowolnie odrzuca wiarę rzeczywiście działa świadomie i dobrowolnie, wie tylko Bóg. I jemu należy zostawić sąd... Co też Kościół robi. Orzeka od czasu do czasu o czyjejś świętości, nigdy o czyimś potępieniu...

J.