Ala 08.04.2008 19:37

Czy Jezus przebywając 40 dni na pustyni naprawdę nic nie jadł i do tego nie czuł głodu? Jeśli tak, to dlatego, że miał w sobie boską naturę? Bo przecież zwykły człowiek raczej nie przeżyłby... .

Odpowiedź:

Co dokładnie czytamy u Ewangelistów? Ano poczytajmy.

Wersja św. Mateusza (4, 1-2)

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.

Wersja św. Marka (1, 12-13)

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.

Wersja św. Łukasza (4, 1-2)

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.

Widać z tego że Marek w ogóle nie mówi jedzeniu, Mateusz mówi o poście (nie o tym że Jezus nic nie jadł) i tylko Łukasz zdaje się sugerować, ze Jezus nic nie jadł przez 40 dni. Czy to możliwe?

Rozważania na ten temat nie mają sensu, bo zawsze można z jednej strony powiedzieć, że nie bo człowiek tak długo bez jedzenia nie może żyć, z drugiej, że tak, bo dla Boga wszystko jest możliwe. Można się zastanawiać ile i co pił w tym czasie Jezus; czy to nie wystarczało mu za skromne jedzenie. Ale chyba nie tędy droga...

Bibliści najczęściej pokazują, że post Jezusa ma przede wszystkim znaczenie symboliczne. Podobnie może być z liczbą 40. Izrael przebywał 40 lat na pustyni przeżywając czas swojej próby. 40 dni i nocy padał deszcz gdy powstał potop (Rodzaju 4, 12). 40 dni i tyleż nocy przebywał Mojżesz o obłoku z Bogiem zanim dał ludowi 10 przykazań (Wyjścia 24, 18; 34, 28). Co ważne, też w te dni nie jadł i nie pił. A potem znów przez 40 dni i nocy leżał przed Bogiem pokutując za grzech ludu (Powtórzonego Prawa 9, 18). Czterdzieści dni i nocy Eliasz idzie do Bożej góry Horeb (1 Królewska 19,8), zanim otrzymał od Boga polecenie wykonania swojej misji (1 Królewska 19). Podobnie może być i tutaj. Liczba 40 wskazuje na pewną pełnię; na czas próby dla pełnego przygotowania do podjęcia ważnej misji...

Jest jeszcze jedna możliwość, która nasunęła mi się podczas czytania tekstu o kuszeniu Jezusa w wersji Łukasza. Zakładamy, że słówko "owe" odnosi się do 40 dni. Tymczasem może odnosić się do bliżej nieokreślonych dni podczas owego czterdziestodniowego czasu pobytu na pustyni; Jezus podczas pobytu na pustyni pościł, ale przez ileś tam dni nie jadł nic i wtedy zaczął kusić Go diabeł. Zapewne to tłumaczenie jest ciut naciągane, ale chyba dobre dla tych, dla których ważne jest dosłowne odczytywanie tekstu Biblii...

J.