T. 03.04.2008 12:02

Aby uczyć na uczelniach trzeba mieć minimum tytuł doktoratu.Jak wiemy JPII był wykładowcą etyki.Jakie JPII miał wykształcenie?

Odpowiedź:

W życiorysie Jana Pawła II czytamy sporo o studiach Jana Pawła II i o jego pracy na uczelniach. Sprawy te są dość skomplikowane, jak cała powojenna rzeczywistość. Dość że na przełomie listopada i grudnia 1953 roku zakończył przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskał aprobatę profesorów i władz tej uczelni. Czy nadeszła odpowiedź z ministerstwa oświaty, które takie decyzje zatwierdzało? Najprawdopodobniej nie...

Później już na KUL w 56 roku został zastępcą profesora, a władze zatwierdziły go jako docenta...

J.