katecheta z 03.04.2008 08:55

Witam.
Czy niechęć zrodzenia dzieci jest "problemem" do przyjęcia małżeństwa. Odróżniam oczywiście to że chcą ale nie mogą. Chodzi mi o sytuacje gdy z góry nastawiają się na to aby nie mieć dziecka. Jak to jest gdy oboje tego nie chcą lub gdy tylko jedna ze stron uparcie nie chce. Czy jest to powodem unieważnienia małżenstwa. W końcu takie pytanie pada podczas przysięgi małżeńskiej.
Pozdrawiam
Katecheta Z (01)

Odpowiedź:

Tak. Aby ważnie zawrzeć małżeństwo trzeba nie wykluczać możliwości posiadania dzieci. Bo to należy do istoty małżeństwa. Prawo kościelne definiuje czym jest małżeństwo w pierwszym paragrafie kanonu 1055 KPK:

"Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".

J.