Joanna 01.12.2007 22:26

Zastanawiam się, dlaczego siostry zakonne zawsze przystępują do komunii? Chyba że możliwe jest, aby zawsze wszystkie siostry w każdym klasztorze były rzeczywiście w stanie łaski uświęcającej, w co wątpię. Lub ze predysponują je do tego złożone śluby...

Odpowiedź:

Każdy katolik, jeśli nie ma świadomości popełnienia grzechu ciężkiego, może przystępować do Komunii. Gdy zaś popełnił grzech ciężki, powinien jak najszybciej Boga zań przeprosić. Czyli - w praktyce - pójść do spowiedzi. Tak powinno być zawsze. Trwanie w grzechu ciężkim, odkładanie spowiedzi, jest zaprzeczeniem chrześcijańskiej postawy. Ksiądz Franciszek Blachnicki, dziś kandydat na ołtarze, porównywał kiedyś postawę takich ludzi do życia żab. Choć oddychają powietrzem atmosferycznym, sporo czasu spędzają w wodzie. Tak i niektórzy chrześcijanie: tylko od czasu do czasu udaje im się zaczerpnąć Bożej łaski, a potem nurkują w grzech....

J.