Jacek 11.09.2007 21:33

Czy jest możliwa obecnie, podczas legalnego (za zezwoleniem biskupa udzielonego na podstawie papieskiego idultu, a w niedalekiej przyszłości na podstawie powszechnego indultu) odprawiania tzw. "Mszy Św. trydenckiej" koncelebra i udzielanie komunii św. wiernym świeckim pod obiema Postaciami ?

Odpowiedź:

Msza Trydencka nie przewidywała koncelebry. (Chyba nawet w pewnym sensie starą tradycję koncelebry likwidowała. W formie reliktowej koncelebra była tylko przy udzielaniu święceń biskupich.) Więc indult musiałby zawierać szczegółowe rozwiązania. Natomiast Komunia pod wiema postaciami była zawsze możliwa.

WL.