Puma 06.09.2007 16:33

Jakie są trzy dogmaty ogłoszone prze Kościół odnośnie do Aniołów?

Odpowiedź:

Kwestię istnienia aniołów Kościół ujął w dogmat, który Sobór Laterański IV określił w sposób następujący: „Jeden jest Bóg, jeden początek wszystkich rzeczy, jeden Stwórca wszystkiego, co widzialne i niewidzialne; On na początku wieków wszechmocną potęgą swoją wywiódł razem z nicestwa twory duchowe i z ciała złożone, anioły i świat. (…) Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale sami uczynili się złymi”. Katechizm Kościoła Katolickiego podaje nam również, że: „Istnienie istot duchowych, nie cielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary”. Według nauki Kościoła katolickiego aniołowie to osobowe stworzenia czysto duchowe posiadające rozum i wolę, oraz nieśmiertelne.

Zobacz też TUTAJ

just_now