bryg 06.09.2007 12:10

Proszę o wyjasnienie pojęć: apostata, Heretyk i schizmatyk. Pozdrawiam, Szczęść Boże.

Odpowiedź:

Apostazja (gr. „odstępstwo, odpadnięcie”) Wyraz używany w greckim Starym Testamencie (Jr 2, 19) i w (Dz 21, 21) na oznaczenie odpadnięcia od wiary i odejścia ze wspólnoty wiernych. Powszechnie oznacza dobrowolne i całkowite porzucenie wiary przez ochrzczonego chrześcijanina — i tym właśnie się różni od czystej herezji i schizmy. Znana jest postać Juliana Apostaty (cesarz rzymski w latach 361-363), który cofnął cesarskie poparcie dla chrześcijaństwa i próbował przywrócić kult bóstw pogańskich.

Herezja (grec. = wybór, różnica zdań, oddzielny sąd): Nauka odstępująca od wiary Kościoła katolickiego, podającą ją w sposób fałszywy lub w zniekształcającym skrócie (jest to nauka biedna).

Schizma (grec. = rozpad): Odejście od Kościoła rzymsko-katolickiego, zjednoczonego osobą papieża (zob. Zabiegi o jedność chrześcijan), bez odrzucenia nauki Kościoła. Szczególnie głęboki był rozdział greckiego Kościoła wschodniego (Bizancjum) od zachodniego Kościoła łacińskiego (Rzym) w roku 1054.

http://opoka.org.pl/slownik/

just_now