Sylwia 16.02.2007 01:06

1.dowiedziałam się właśnie, że świadek na naszym ślubie popełnił świętokradztwo, tzn. przyjął komunię św. a nie był w stanie łaski uświęcającej. Zaniepokoiłam się, czy ślub jest ważny? 2.Czy ważny jest sakrament Bierzmowania jeżeli świadomie nie pójdzie się do spowiedzi? 3.Jakie cechy powinien posiadać rodzic chrzestny? czy może być to osoba niewierząca albo "wierząca niepraktykująca" albo katolik ale żyjący w grzechu ciężkim np.ślub cywilny? Coraz trudniej znaleźć wzorowego rodzica Chrzestnego... Dziękuję za odpowiedzi.

Odpowiedź:

1. Dyspozycja wewnętrzna świadka podczas ślubu nie ma najmniejszego wpływu na ważność małżeństwa.

2. Jeśli ktoś przyjmuje bierzmowanie w stanie grzechu ciężkiego, popełnia świętokradztwo. Aby zło naprawić, powinien pójść do spowiedzi i wszystko szczerze wyznać. Nie ma jednak potrzeby powtarzania sakramentu. Jest on przyjęty niegodziwie, ale ważnie. Po spowiedzi jego łaska w człowieku odżywa....

3. Prawo kanoniczne stawia rodzicom chrzestnym następujące wymogi (kanon 874 § 1)

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

J.