Max 12.02.2007 23:00

Czy mogłabym prosić o konkretyzację " czynności mające na celu pobudzenie narządów płciowych" ? Czy chodzi tu tylko o fizyczne dotykanie ?

Odpowiedź:

Katechizm Kościoła Katolickiego (2352) tak to ujmuje:
„Przez masturbację należy rozumieć dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności cielesnej. Zarówno Urząd Nauczycielski Kościoła wraz z niezmienną tradycją, jak i zmysł moralny chrześcijan stanowczo stwierdzają, że masturbacja jest aktem wewnętrznie i poważnie nieuporządkowanym. Bez względu na świadomy i dobrowolny motyw użycie narządów płciowych poza prawidłowym współżyciem małżeńskim w sposób istotny sprzeciwia się ich celowości. Poszukuje się w niej przyjemności płciowej poza relacją płciową, wymaganą przez porządek moralny, która urzeczywistnia w kontekście prawdziwej miłości pełny sens wzajemnego oddawania się sobie i przekazywania życia ludzkiego.”

Nie wiem jak chcesz dotykać narządów płciowych niefizycznie. Ale warto pamiętać, że tzw nieczyste myśli to też grzech przeciwko czystości.

KH, J.