Adrian 05.02.2007 23:45

Moje pytanie być może wynika ze zwykłej niewiedzy. Zastanawia mnie pewna kwestia, otóż- Bóg stworzył świat. W Biblii w opisie stworzenia nie ma wzmianki o stworzeniu Aniołów. wszystko, co nas otacza, zostało stworzone przez Boga. także wąż, jako zwierze. złe zwierze, które do uczynienia zła nakłoniło pierwszych ludzi. Bóg widział zło węża, kiedy ten przyczynił się do popełnienia zła przez ludzi. przypominam, ze nie było jeszcze Aniołów, nie było żadnych zbuntowanych Aniołów. nie było wiec diabła czy szatana jako takiego. czy w takim razie nieskończenie dobry Bóg jest stwórca zła? w takim kontekście należy chyba uważać Boga za stwórce zła. nie sądzę, iż jeżeli nawet Bóg stworzył zło, zrobił to w złej wierze. po prostu istnienie zła pozwala poznać nam istotę dobra. proszę jednak o wyjaśnienie mi tej niejasnej dla mnie kwestii.

Odpowiedź:

W całym tekście o stworzeniu świata nie ma mowy o stworzeniu aniołów. My wierzymy, na podstawie innych wzmianek z Pisma, że Aniołowie zostali stworzeni przed człowiekiem. A gdy niektórzy z nich zbuntowali się przeciw Bogu (niewiele na temat tego buntu wiemy, znając tylko jego istotę - że nie chcieli służyć) na świecie pojawiło sie zło.

W świat człowieka owo zło weszło wskutek podszeptów szatana, który w biblijnym tekście przyjął postać węża (ów tekst to nie opowieść o faktach, ale tzw opowiadanie mądrościowe, w którym prawdziwe są nie fakty, a morał).

Czy Bóg stworzył zło? W koncepcji chrześcijańskiej zło jest brakiem. Brakiem dobra. Czyli, mówiąc mądrzej, nie jest bytem, a ubytkiem. Jak dziura w skarpetce nie istnieje sama z siebie, tak zło nie istnieje bez dobra. Zło jest brakiem pewnej doskonałości, którą Bóg przewidział dla stworzenia. Ale ów brak nie wynika wcale z braku doskonałości stworzenia, ale z pewnej jego istotnej cechy: niektóre stworzenia (aniołowie, ludzie) są wolne. Mogą dobro odrzucić...

J.